1. «Το ευρωπαϊκό εργατικό κίνημα στο Μεσοπόλεμο» -εισήγηση στην ομώνυμη εκδήλωση του Δικτύου για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
 2. «Αθήνα 2008: οι χωρικές προϋποθέσεις μιας εξέγερσης» (με τη Λουκία Κοτρωνάκη), Re-public, Αφιέρωμα: Πόλεις σε αναβρασμό, Μάρτιος 2010, σ. 25-31
 3. ‘Le “décembre grec” comme action insurrectionelle’ -Συνέντευξη στο περιοδικό Contretemps, Ιανουάριος 2010
 4. «Δημοκρατία, αυτονομία, ενδεχομενικότητα: Κορνήλιος Καστοριάδης», Βιβλιοθήκη Ελευθεροτυπία, Παρασκευή 25 Ιουλίου 2008, σ. 14-17 
 5.  «Ένας σημαντικός κοινωνικός επιστήμονας —Charles Herbert Tilly, In memoriam», Βιβλιοθήκη Ελευθεροτυπία, 23 Μαΐου 2008, σ. 24-25
 6. «Το συγκρουσιακό ’68 και η μελέτη των κοινωνικών κινημάτων», Βιβλιοθήκη Ελευθεροτυπίας, 16 Μαΐου 2008, σ. 24-25
 7. «Η Ευρωπαϊκή πόλη σε καμπή», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 29, Ιούνιος 2007, σ. 161-162
 8. «Η πολιτική παιδεία στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 29, Ιούνιος 2007, σ. 163-167
 9. «Πολυτεχνείο: Εργαστήρι προβληματισμού» στο Α. Πελώνη, Μ. Κόντη (επιμ.) Εδώ Πολυτεχνείο (λεύκωμα), Αθήνα, Νοέμβριος 2007: ΤΑ ΝΕΑ, σ. 86-89
 10. «Η ευρωπαϊκή μετάβαση στη μεταπολεμική περίοδο: οικονομία, κοινωνία, εργασία», Επτά Ημέρες, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Κυριακή 8 Μαΐου 2005, σ. 13-15
 11. «Δεκαετία του ’20: Κόμμα και Συγκυρία», Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, 6 Μαΐου 2004, σ. 14-23.
 12. «Σοσιαλιστικές οργανώσεις και εργατικές δράσεις», Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, 20 Νοεμβρίου 2003, σ. 6-12.